Margo Wisse

Margo Wisse schildert met acryl en olieverf het eeuwig vrouwelijk schoon
in haar schilderijen.

Haar kennis over de weergave van elegantie en anatomische
verhoudingen en haar fascinatie voor de vrouw is duidelijk merkbaar.
De interesse en het respect van Margo is duidelijk aanwezig ten
opzichte van het onderwerp, door de sublieme en prachtige wijze waarop
zij de sensualiteit van de vrouw weergeeft.

Zij vindt haar inspiratie bij de mensen of afbeeldingen om haar heen en
het gevoel dat deze bij haar oproepen.
Deze indrukken en gevoelens vergroot of verkleint zij op het doek, tot ze
een deel van haarzelf in het schilderij aantreft.

Informatie
Atelier-26, Margo Wisse
Website:    www.atelier-26.nl
email:         info@atelier-26.nl
Tel.:              06-33029899